Как позвонить в отбасы банк

Обновлено: 17.07.2024

Брондау кезінде мына жайттарды ескеруіңізді сұраймыз:

Брондау Сізге Банк бөлімшесіне кіру уақытын анықтайды

Егер алдыңыздағы клиентке қызмет көрсету уақыты ұзарса, сізге қызмет көрсетілуі тиіс уақыт жылжытылуы мүмкін.

Тұрғын үй заемына өту және несиені толықтай, бөліп, мерзімінен бұрын өтеу операциялары сағат 16:00-ге дейін жүзеге асырылады (мұндай операциялар демалыс күндерде жүргізілмейді)

Депозит ашу / депозит бойынша кеңес беру.

Ағымдағы шоттан ақша алу.

Депозит шарттарын өзгерту.

Депозитті сату / жабу.

Басқада депозиттік операциялар.

Әскери бағдарламасы бойынша несиелік өтінімді беру.

Несие алу бойынша кеңес алу.

Несиені өңдеу/төлем қабілеттілігін бағалау.

Келісімшарттарға, қосымша келісімдерге қол қою (ДБЗ/ДЗНИ).

Несие бойынша басқа операциялар (несиені өтеу; төлем күнін өзгерту, алдын ала тұрғын үй заемы үшін тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасына активті салымды мерзімінен бұрын толтыру).

Кедиттен кейінгі кеңес

(деректемелерді өзгерту, несиенің мақсатты пайдаланылуын растау, құжаттарды қабылдау және қосалқы қарыз алушыны алып тастау, және кепілдік заттарды ауыстыру туралы қосымша келісімдерге қол қою, сақтандыру шарттарын жүргізу,

құжаттардың телнұсқаларын беру).

Несиені ішінара / толық қайтару.

Тұрғын үй несиесіне өту.

Несие шарттарының өзгеруі.

11.10.2021 жылдан бастап өтініш берілген күні 1 000 000 (бір миллион) теңгеге дейінгі жинақ ақша (жинақтарды, жалпы сыйақыны және мемлекет сыйлықақысын қоса алғанда) сомасы бар тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы туралы шарттарды (бұдан әрі – ТҚЖ туралы шарт) бұзу/ бөлу арқылы бұзу бойынша операциялар Банк бөлімшелерінде жүргізілмейді, оған төменде көрсетілген жағдайлар кірмейді, оларға қызмет көрсету төмендегілердің өтініш беруі кезінде жинақ ақша сомасына тәуелсіз, Банк бөлімшелерінде жүзеге асырылатындығын хабарлаймыз:

 1. сенім білдірілген тұлға/өкіл/заңды өкіл/қамқоршы;
 2. заңды күшіне енген сот шешімі/мұраға құқық туралы куәлік негізінде;
 3. Банкпен ерекше қатынастармен байланысқан тұлғалар / үлестес тұлғалар;
 4. кәмелетке толмаған тұлға;
 5. "Арнайы салым", "Арнау", "Жас отбасы", "Сыйлық сертификаты" белгісі бар ТҚЖ шарттары бойынша;
 6. балалар үйі тәрбиеленушісінің белгісі бар ТҚЖ шарттары бойынша;
 7. ТҚЖ шарттары бойынша, олардың негізінде мемлекеттік, салалық және өңірлік бағдарламаларға қатысатын не кепілмен қамтамасыз ету болып табылатын кредиттік өтінім іске қосылған.
 8. 01.11.2016 жылға дейін жасалған ТҚЖ шарттары бойынша.

Клиенттерге 1 000 000 (бір миллион) теңгеге дейінгі жинақ сомасы бар (жинақтарды, жалпы сыйақыны және мемлекет сыйлықақысын қоса алғанда) ТҚЖ туралы шарттарды бұзу/ бөлу арқылы бұзу үшін өтініш берген күнге операцияды келесі қосымшалар арқылы жүзеге асыруға болады:

 • Otbasy bank мобильді қосымшасы;
 • Интернет-банкинг жүйесінің веб-нұсқасы.
 • Банкпен ерекше байланысы бар тұлғалардың несиелері;
 • Төлемі кейінге шегерілген несиелер;
 • Қарыздың мақсатты пайдаланылуы расталмаған және қарыздың 90% - дан астам бөлігі өтелген несиелер;
 • "Жеңіл - 2" бағдарламасы бойынша берілген несиелер;
 • Жер телімін сатып алу, жөндеу және жаңғырту, қайта қаржыландыру мақсатындағы несиелер БЗТ есебінен өтелмейді;
 • Шоттары бойынша шектеулері бар қарыз алушылар.
 • Шарттық соманы кішірейту және несие төлеу мерзімн қысқару арқылы ішінара мерзімінен бұрын өтеу.

Филиалдар мен бөлімшелердің толық жұмыс кестесін мұнда жүктеп алуға болады.

В программе могут принять участие все вкладчики Банка с обязательными накоплениями в виде жилищных строительных сбережений на сберегательном счете в Банке в сумме не менее 500 000 (пятьсот тысяч) тенге в момент подачи заявления на участие в Программе «Свой дом».

 • Возможность приобретения жилья по ценам ниже рыночных
 • Нет требований по отсутствию жилья для участия в Программе
 • Отсутствие требований к вкладчикам по обязательной двухлетней регистрации по месту приобретаемой недвижимости по г.г. Нур-Султан и Алматы
 • Личное участие вкладчиков Банка в выборе объекта строительства
 • Возможность покупки жилья вкладчиком Банка через долевое участие в жилищном строительстве
 • Получение займов на приобретение жилья по ставкам кредитования от 3,5% до 9,5% годовых
 • жилищные займы при накоплении в течение минимум 3 лет 50% и выше от стоимости приобретаемой недвижимости и достижения необходимого размера Оценочного показателя – 16%;
 • Ставки вознаграждения:
  жилищные займы (выдаются при условии накопления в течение трех лет 50% от стоимости приобретаемой недвижимости, а также достижения установленного значения Оценочного показателя) – от 3,5% до 5%;
 • Промежуточные займы при накоплении от 50% от стоимости приобретаемой недвижимости – от 7%;
 • Предварительные займы (при наличии свободных средств в Банке) при накоплении от 20% от стоимости приобретаемой недвижимости – 7 %
 • необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете в Интернет-банкинге online.hcsbk.kz
 • в соответствующем разделе подать заявку на участие в Программе «Свой дом»
 • принять участие в голосовании за предложенный Объект строительства
 • пройти процедуру определения платежеспособности (квалификации)
 • ознакомиться с результатами распределения жилья
 • пройти процедуру бронирования (при требовании Застройщика) жилья
 • пройти процедуры, связанные с оформлением кредита и приобретением жилья

Первоначальный взнос при промежуточном займе не менее 50%

Первоначальный взнос при предварительном займе 20-50%

Полная жилищная выплата

Буду пополнять депозит

Ежемесячные взносы не требуются

Срок накопления/срок предварительного займа, мес:

Максимальная сумма займа 10 000 000 тенге

Жилищный заём

Для того, чтобы получить жилищный заем по ставке от 3,5% до 5% необходимо выполнить следующие условия:

 1. В течение 3-х лет регулярно пополнять депозит — платежная дисциплина влияет на сроки выдачи займа
 2. Накопить 50% от стоимости приобретаемого жилья — остальную часть Банк выдаст в виде жилищного займа на приемлемый для Вас срок.

Сумма накоплений :
0 ₸

Сумма займа :
0 ₸

 1. Минимальный период накопления — 3 года;
 2. Минимальная сумма накоплений — 50% от суммы приобретаемого жилья;
 3. Достижение необходимого значения коэффициента платежной дисциплины – минимальное значение – 16
 4. Подтверждение платежеспособности
 • В размере разницы между договорной суммой и накопленными жилищными строительными сбережениями.
 • Минимальная сумма — без ограничений.
 • Максимальная совокупная сумма на одного заемщика 100 млн. тенге
 • 3,5-5 процентов годовых, в зависимости от срока накопления, годовая эффективная ставка — от 3,6% до 6,2%.
 • Фиксированныя, в течение всего действия договора
 • Приобретаемая недвижимость
 • Недвижимость, находящаяся в собственности заемщика или вещного поручителя
 • Собственные накопленные жилстройсбережения
 • Накопленные жилстройсбережения 3-го лица
График платежей
Период Ежемесячный платеж Проценты Основной долг Остаток задолженности
 • Сумма накоплений :
  0 ₸
 • Сумма жилищного займа :
  0 ₸
 • Срок жилищного займа :
  0 мес
 • Платеж по жилищному займу :
  0 ₸/мес

В рамках государственных Программ и Программы "Свой дом", Банк продолжает выдавать предварительные жилищные займы.

Минимальная сумма накоплений на момент выдачи предварительного займа – 20% от стоимости жилья.

В период пользования предварительным жилищным займом заемщик погашает только вознаграждение по займу и одновременно осуществляет взносы на свой депозит до достижения 50% от договорной суммы.

По истечении срока накопления выплачиваются накопленные сбережения и жилищный заем, которые направляются на погашение предварительного жилищного займа

Условия

Сумма займа
В размере договорной суммы, минимальная сумма займа – 500 МРП, максимальная — 45 млн. тг.

Срок займа
От 3 лет до 8 лет, в зависимости от выбранной тарифной программы

Обеспечение по займу
Собственные накопленные жилстройсбережения и Приобретаемая недвижимость в виде квартир в многоквартирных домах/Недвижимость в виде квартир в многоквартирных домах, находящаяся в собственности заемщика или вещного поручителя / Накопленные жилстройсбережения 3-го лица/Накопления, поступающие в будущем.

Валюта займа
Тенге

Погашение займа
Ежемесячно. Погашение с отсрочкой платежа по основному долгу до срока получения основного жилищного займа. Погашение вознаграждения по займу осуществляется с одновременным накоплением сбережений.
График платежей по жилищному кредиту
Период Ежемесячный платеж Проценты Основной долг Остаток задолженности
Период Ежемесячный платеж Проценты Основной долг Остаток задолженности
Промежуточный заём

Промежуточные жилищные займы предназначены для тех случаев, когда у вас нет возможности ждать несколько лет, что бы купить жилье, при этом вы уже накопили 50% от его стоимости

Для получения промежуточного жилищного займа необходимо открыть вклад в Банке с минимальным 3-летним сроком и внести 50% от стоимости жилья.

Сумма промежуточногозайма составит 100% от стоимости приобретаемого жилья

По истечении 3-х лет остаток долга по промежуточному займу будет погашен за счет Ваших сбережений, а так же выдачи жилищного займа.

Выберите наиболее подходящий для Вас способ погашения промежуточного займа:

АО "Отбасы Банк".
Подробные консультации по номеру 300
(бесплатный звонок с мобильного).

Добавить в беседу

"Отбасы Банк"

"Отбасы Банк" запись закреплена

Тек "Отбасы Банк" несие бойынша мөлшерлемені 3,5% - ға дейін төмендетеді!

Бұл қалай жұмыс жасайды?

Егер сіз Отбасы Банкінен мөлшерлемесі жылдық 7% -8,5% (СЖТМ 7,4% - дан бастап) несие алған болсаңыз, онда сізді міндетті түрде несие мөлшерлемесінің төмендеуі күтеді.
Показать полностью.

Банктегі несиенің ең тиімді түрі -3,5% - дан (СЖТМ 3,6%) 5% - ға (СЖТМ 5,2%) дейінгі мөлшерле бойынша Тұрғын үй заемына ауысу үшін сіздің депозитіңіз Отбасы Банк жинақтарының үш шартын орындауы тиіс:
- Жинақ мерзімі 3 жылдан кем емес
- Бағалау көрсеткіші 16 балдан кем емес
- Жинақ сомасы 50% - дан кем емес (сіз оны депозит ашқан кезде салдыңыз).

Бұл ретте депозит шарттары орындалып жатқанда, сіз өз пәтеріңізде тұрасыз, ал сіздің депозитіңіз банктен ай сайынғы сыйақыны және жыл сайынғы +20% (200 АЕК аспайтын сомаға) мемлекеттік сыйлықақы алады.

Осы мүмкіндіктің арқасында жыл сайын ондаған мың қазақстандық
баспананы болу үшін Отбасы банкін таңдайды.

🔶
🔶
🔶

Только Отбасы банк снижает ставки по кредиту до 3,5%!

Как это происходит?

Если вы получили заем в Отбасы Банке под 7%-8,5% (ГЭСВ от 7,4%), то вас обязательно ждет понижение ставки кредитования.

Чтобы перейти на самый выгодный вид займа в Банке - ЖИЛИЩНЫЙ ЗАЕМ по ставке кредитования от 3,5% (ГЭСВ 3,6%) до 5% (ГЭСВ 5,2%), ваш депозит должен выполнить три условия накоплений Отбасы Банка:
- не менее 3-х лет накоплений
- не менее 16 баллов оценочного показателя
- сумма накоплений не менее 50% (вы ее уже вложили при открытии депозита).

При этом, пока исполняются условия, вы уже живете в своей квартире, а ваш депозит получает ежемесячное вознаграждение от Банка и ЕЖЕГОДНУЮ премию государства в +20% от накоплений (на сумму не более 200 МРП).

Благодаря этой возможности, ежегодно десятки тысяч казахстанцев приобретают жилье через Отбасы Банк.

"Отбасы Банк"

"Отбасы Банк" запись закреплена

Как принять участие в программе Алматы Жастары?

Друзья, мы подготовили для вас пошаговое руководство.

2. В течение 20 рабочих дней со дня завершения приема заявок получите направление на сайте almaty-zhastary.kz от Управления жилья;

3. В течение 15 рабочих дней после получения направления пройти оценку платежеспособности для подачи кредитной заявки в АО "Отбасы Банк";

4. В течение 45 календарных дней необходимо найти квартиру в черте г. Алматы;

5. Сделать оценку недвижимости;

6. Обратиться в Банк для заключения договора купли-продажи и выдачи займа в Банке предоставляется 10 рабочих дней.

В рамках программы можно приобрести квартиры на первичном/вторичном рынках, введенные в эксплуатацию/ строящееся – долевое участие в объектах, при наличии гарантии ФГЖС.

Условия программы для молодежи до 35 лет включительно.

Первоначальный взнос -10%
Ставка кредитования 5%
Максимальный срок займа 25 лет

Максимальная сумма займа 18 млн тенге (Если недвижимость стоит более 18 млн тенге, разницу клиент может внести за счет собственных средств).

Осуществление трудовой деятельности в государственных организациях г. Алматы не менее последних 6 мес. С наличием обязательных пенсионных отчислений.

"Отбасы Банк"

"Отбасы Банк" запись закреплена

Алматы Жастары бағдарламасына қалай қатысуға болады?

Достар, Сіздерге ыңғайлы болу үшін нұсқаулық дайындадық.

2. Өтінімдерді қабылдау аяқталған күннен бастап 20 жұмыс күні ішінде almaty-zhastary.kz сайты арқылы Тұрғын үй басқармасынан жолдама алыңыз;

3. Жолдаманы алғаннан кейін 15 жұмыс күні ішінде "Отбасы Банк" АҚ-на несиелік өтінім беріп төлем қабілеттілігіңізді растаңыз;

4. 45 күнтізбелік күн ішінде Алматы қаласынан пәтер табу қажет;

5. Баспанаға бағалау құжатын жасаңыз;

6. Сатып алу-сату шартын жасау үшін және Банктен несие алу үшін 10 жұмыс күні беріледі.

Бағдарлама шеңберінде пәтерді алғашқы/қайталама нарықтардан пайдалануға берілген/ салынып жатқан нысандарда - үлестік қатысу, Тұрғын Үй Құрылысына Кепілдік беру Қоры - кепілдігі болған жағдайда сатып алуға болады

Бағдарламаның 35 жасқа дейінгі немесе 35 жасқа толған жастарға арналған шарттары:

Бастапқы жарна -10%
Несиелеу мөлшерлемесі 5%
Несиенің максималды мерзімі 25 жыл

Несиенің ең максималды сомасы 18 млн теңге (егер жылжымайтын мүлік 18 млн теңгеден артық болса, асқан сомасын клиент өз қаражаты есебінен өтей алады).

Алматы қаласының мемлекеттік ұйымдарында кемінде соңғы 6 ай қызмет ету керек және
міндетті зейнетақы аударымдары болуы керек.

-Алматы қаласында соңғыc 12 айдан кем емес мерзімге әрекет ететін және тіркелген Жеке кәсіпкер (бұл талап мәдениет саласындағы өзін-өзі жұмыспен қамтыған қатысушыларға қатысты)

"Отбасы Банк"

"Отбасы Банк" запись закреплена

Друзья, если вы еще не скачали наше мобильное приложение Otbasy Bank, то вот вам 15 причин это сделать!

С помощью Otbasy Bank вы можете:

1. Стать клиентом Отбасы Банка, самостоятельно открыв первый депозит;
Показать полностью.

2. Открыть дополнительный депозит, текущий и специальный счет для ЕПВ;

3. Пополнять депозит и погашать кредит;

4. Настроить автоплатеж;

5. Изменять условия депозита;

6. Осуществлять досрочное частичное и полное погашение займа;

7. Переводить деньги на свои счета и счета других клиентов Отбасы Банка;

8. Получать выписки по депозиту и кредиту;

9. Произвести деление и расторжение депозита;

10. Получать справки о состоянии счетов и задолженности;

11. Скачивать графики погашения по кредитам;

12. Объединять свои депозиты;

13. Связываться с личным консультантом;

14. Переводить деньги на свои счета и счета других клиентов Отбасы Банка;

15. Самостоятельно изменить реквизиты (номер телефона, номер удостоверения личности, дополнительные данные)
и многое другое!

Оставайтесь мобильными всегда, не теряя связь с Отбасы Банком!

"Отбасы Банк"

"Отбасы Банк" запись закреплена

Достар, біздің Otbasy Bank мобильді қосымшамызды жүктеп алудың 15 себебін назарларыңызға ұсынамыз!

Otbasy Bank қосымшасының көмегімен төмендегідей қызметтерді ала аласыздар:

1. Өзіңіз депозит ашып, Отбасы банкінің клиенті болу;
Показать полностью.

2.Қосымша депозит, ағымдағы шот пен БЗТ арналған арнайы шот ашу;

3. Депозитті толықтыру мен несиені өтеу;

5.Депозит шарттарын өзгерту;

6. Несие мерзімінен бұрын толық немесе ішінара өтеу;

7.Өзіңіздің және Отбасы Банк клиенттерінің шоттарына қаражат аудару;

8.Депозит пен несие бойынша үзінді-көшірмелерді алу;

9.Депозитті бөлу және жабу;

10. Шот жағдайы мен берешек бойынша анықтамалар алу;

11. Несиелер бойынша төлем кестесін жүктеп алу;

12. Өзіңіздің депозиттеріңізді біріктіру;

13.Жеке кеңесшімен байланысу;

14.Отбасылық пакет құру;

15. Жеке деректерді (ұялы телефон нөмірі, жеке куәлік, қосымша депектер) өзгерту және басқа да көптеген мүмкіндіктер!

Отбасы банкімен байланысты үзбей, үнемі мобильді болыңыз!

"Отбасы Банк"

"Отбасы Банк" запись закреплена

Қандай да бір ортақ мәселені шешуге деген ұмтылыс көбінесе адамдарды жақындататын және біріктіретіні белгілі.

Жұмыла көтерген жүк жеңіл демекші тек қиындықтарда ғана емес, сондай-ақ, тұрғын үй мәселесін шешу де әлдеқайда оңайырақ түседі.

Ал, егер отбасы мүшелері біріксе, онда баспанаға қажетті қаражатты
Показать полностью.
жылдам әрі тиімді түрде жинақтауға болады.

Осы орайда, Отбасы банкі өз салымшылары үшін арнайы «Отбасылық пакет» қызметін ұсынады. Бұл қызметті жақын туыстарыңыз, яғни, ата-анаңыз, балаларыңыз, бауырларыңыз бен жұбайыңыз пайдалана алады.

«Отбасылық пакет» сіздің жинақтарыңыздың табыстылығын бірнеше есеге арттыруға мүмкіндік береді. Өйткені, мемлекет сыйлықақысы тек бір ғана депозитке емес, отбасы мүшелерінің атына ашылған депозиттердің әрқайсысына түседі.

Ал заем алар кезде, барлық депозитті біріктіруге болады.

Мало что объединяет людей так, как решение какой-то проблемы.
И, как правило, сообща все получается легче - даже покупка своего жилья.

Если семья объединится, то накопить на свою квартиру или дом будет быстрее и эффективнее. Для этого своим вкладчикам Отбасы Банк предлагает специальную опцию – «Семейный пакет».

Воспользоваться им могут близкие родственники: родители, дети, братья, сестры, супруги.

«Семейный пакет» позволяет в несколько раз увеличить доходность накоплений. Ведь положенное вознаграждение банка и премия государства будет начисляться уже не на один депозит, а на каждый счет.

Перед получением займа можно будет объединить все депозиты в один.

"Отбасы Банк"

"Отбасы Банк" запись закреплена

Егер депозитіңіз болмаса, бірақ қолыңызда тұрғын үй құнының 50% - ы болса, Отбасы Банкінен ипотека алуға бола ма? Болады!

🔥

Аралық заем пайдаланыңыз.

1. 3 жыл мерзімге депозитіңізге баспана құнының 50%-ын саласыз.
(Егер 1,5 жыл бұрын ашылған депозитіңіз болса, онда мерзіміңіз екі есе қысқарады)
2. Жыл сайын 200 АЕК-тен аспайтын сомаға 20% мемлекет сыйлықақысын және депозиттегі барлық сомаға 2% банктен сыйақы аласыз.
3. Алғашқы 3 жылда немесе мерзімі бар депозит қолданылса бұдан аз мерзімде пәтер құнының 7-8,5% (ЖТСМ 7,4% бастап) төлейсіз.
4. 3 жылдан кейін немесе одан ерте мерзімнен кейін 3,5- нан 5%-ға (ЖТСМ 3,6% бастап) дейін төмендетілген мөлшерлемемен тұрғын үй заемына көшесіз.
5. Депозиттегі 50% және жинақталған пайыздар ипотеканы өтеуге жұмсалады
6. Ай сайынғы төлем төмендейді

Осы уақыт ішінде өзіңіздің жеке пәтеріңізде тұрасыз!

Сұрақтар қалды ма? Толығырақ айтып беруге әрқашан қуаныштымыз!

🔸
🔸
🔸

Можно ли взять ипотеку в Отбасы Банке, если у вас нет депозита, но есть 50% от стоимости жилья?Можно!

🔥

Воспользуйтесь ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ЗАЙМОМ.

Как это работает?

1. Вы вкладываете 50% на депозит на 3 года. (Если у вас есть депозит, открытый 1,5 года назад, то срок сократится вдвое)
2. Каждый год получаете премию государства 20% на сумму не более 200 МРП и вознаграждение от банка 2% от всей суммы
3. Первые 3 года или в меньший срок, если используется депозит со сроком платите 7-8,5% (ГЭСВ от 7,4%) от стоимости квартиры
4. Через 3 года или раньше при использовании депозита со сроком накоплений переходите на ЖИЛИЩНЫЙ ЗАЁМ со сниженной ставкой от 3,5 до 5% (ГЭСВ от 3,6%)
5. 50% с депозита и накопленные проценты идут в счет погашения ипотеки
6. Ежемесячный платеж снижается

🏢

Всё это время вы живете в своей новой квартире!

Отбасы банк

Группа:
Участник:

Казахстанского фонда гарантирования вкладов (KDIF)

Головной офис:

Алматы, просп. Абылай Хана, 91 найти на карте

Сеть банка:

Найти отделения Отбасы банка

Телефон головного офиса:
Горячая линия:
Email:
Официальный сайт:
Реквизиты:
«Отбасы банк» в социальных сетях:

О банке

АО "Отбасы банк" является единственным банком в стране, реализующим систему жилищных строительных сбережений. Система ЖСС направлена на улучшение жилищных условий населения через привлечение денег вкладчиков в жилищные строительные депозиты и предоставления им жилищных займов.

АО "Отбасы банк" стремится обеспечить широкий охват экономически активного населения страны для участия в системе жилищных строительных сбережений, сохраняя принципы надежности, доверия, прозрачности и высокого качества во взаимоотношениях с клиентами и партнерами.

Председатель Правления

03.02.2016г. - 21.01.2017г. АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», Заместитель Председателя Правления;

04.02.2016г. - 08.02.2017г. АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», Член Совета директоров;

04.02.2016г. - 23.01.2017г. АО "Экспортно-кредитная страховая корпорация "КазЭкспортГарант", Член Совета директоров, Председатель Совета директоров (с 25.02.2016г.);

04.02.2016г. -12.02.2016г. АО "Национальное агентство по технологическому развитию" Член Совета директоров, Председатель Совета директоров (с 12.02.2016г.);

04.11.2011г. - 04.08.2016г. НАО «Холдинг Кәсіпқор», Член Совета директоров – независимый директор;

17.08.2009г. - 03.02.2016г. АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», Заместитель Председателя Правления, Председатель Правления, Член Совета директоров (с 04.04.2011г.);

17.08.2009г. - 13.04.2011г. АО «Жилстройсбербанк Казахстана», Член Совета директоров;

06.01.2009г. - 01.08.2009г. АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», Главный менеджер Департамента специальных программ, Главный менеджер Дирекции по управлению финансовыми институтами и институтами развития;

03.04.2007г. - 05.01.2009г. АО «Фонд развития малого предпринимательства», Главный специалист информационно-аналитического управления Департамента корпоративного развития, Директор Департамента корпоративного развития;

11.07.2005г. - 02.04.2007г. Представительство АО «Фонд развития малого предпринимательства» в г. Астана, Главный специалист;

27.08.2004г. - 10.07.2005г. АО «Фонд развития малого предпринимательства», Директор Департамента анализа, стратегии развития и информационной поддержки, Директор Департамента обучения и консалтинга;

01.03.2002г. - 01.09.2007г. Евразийский гуманитарный институт, Старший преподаватель кафедры экономических и математических дисциплин, Доцент кафедры экономических и математических дисциплин;

08.04.1995г. - 18.02.2002г. Евразийский университет им. Л. Гумилева, Преподаватель кафедры менеджмента и маркетинга.

Отбасы банк: официальный сайт, контакты, горячая линия

Главная стратегическая цель Отбасы банка в Казахстане – обеспечение граждан доступным и качественным жильем. Успешно реализуются программы жилищно-строительных сбережений, ведется тесное сотрудничество с государством и частными застройщиками. Банк имеет большую базу клиентов и предлагает экономически выгодные условия для новых вкладчиков. Всю информацию о действующих программах по сбережениям и кредитовании любезно предоставляют сотрудники банка. Клиенты могут посетить одно из отделений Отбасы банка, функционирующих в разных городах Казахстана.

В статье вы найдете информацию об АО «Отбасы банк»: номер call центра и остальные каналы связи, официальный сайт Отбасы банка, интернет-платформа для перевода ЕНПФ, контакты головного офиса в Алматы, адреса отделений Отбасы банка в Нур-Султане, Рудном, Таразе и других городах.

Колл-центр Отбасы банка: телефоны горячей линии, контакты

Отбасы банк бесплатно консультирует по всем вопросам в телефонном режиме. Работает горячая линия. По телефону клиенты могут задавать все интересующие их вопросы.

Номера для связи со специалистами банка:

Приложение Отбасы банк, сайт: услуги дистанционно

Клиенты могут пользоваться разными услугами Отбасы банка дистанционно через удобное мобильное приложение Otbasy Bank KZ.

Доступные функции в мобильном приложении:

Через сервис Видеобанк

Для обеспечения бесперебойной работы банка в онлайн-формате был запущен сервис видеобанкинга, показавший высокую востребованность у клиентов в период пандемии. Эта услуга от Отбасы банка уникальна и не имеет аналогов в Казахстане. Инновационный дистанционный сервис биометрической идентификации клиентов с синхронизацией государственных баз данных имеет высокий уровень защиты с минимизацией рисков мошенничества. Сервис доступен для всех клиентов Отбасы банка Казахстан, пользующихся услугами интернета.

В приложении

Пользоваться приложением интернет-банкинга Otbasy Bank KZ можно с ПК или ноутбука через официальный сайт банка. Предварительно нужно пройти регистрацию и получить доступ в личный кабинет. Для удобства пользователей также работает мобильное приложение, которое можно загрузить на свой телефон.

Платформа ЕНПФ OtbasyBank: снятие пенсионных накоплений

Клиенты могут использовать часть пенсионных накоплений с текущих счетов ЕПНФ на покупку жилья, оплату лечения, на внесение первоначального взноса при оформлении ипотечного займа.

Подать заявление на снятие пенсионных накоплений можно онлайн:

Если заявка будет одобрена, в течение 5 рабочих дней деньги будут перечислены на специальный счет. Далее клиенту нужно прикрепить в личном кабинете отсканированные документы, подтверждающие целевое применение пенсионных выплат и указать реквизиты банка или продавца, на которые будут переведены средства. Документы будут рассматриваться в течение 10 дней, после чего деньги зачисляются на указанный счет.

Контакты головного офиса Отбасы банка и отделений в Алматы

Адреса других отделений Отбасы банка в Алматы:

 • ул. Тулебаева, 15/18а, A26F2A0;
 • мкр. Жетысу-1, д. 48;
 • ул. Шевченко, 155/6, A05M1F1;
 • пр. Сейфуллина, 498, А05А6G2.

График работы: будние дни с 9.00 до 18.00, суббота с 9.00 до 13.00 (касса не работает). Воскресенье – выходной.

Отбасы банк: адреса, режим филиалов в Астане, других городах

Филиалы Отбасы банка работают в Астане и других городах Казахстана.

Астана/Нур-Султан

В Нур-Султане работает четыре отделения банка Отбасы:

 1. Бейбітшілік, 14, 1 этаж. Режим работы: пн. – пт. с 9.00 до 18.00.
 2. Проспект Нұрғиса Тілендиев, 15, 1 этаж. Режим работы – с понедельника по пятницу с 10.00 до 20.00.
 3. Сәкен Сейфуллин, 31, 1 этаж, 134 офис. Пн. – пт. с 10.00 до 19.00. Суббота – с 10.00 до 16.00.
 4. Проспект Республики, 2/1. Пн. – пт. с 10.00 до 19.00 ч. Суббота – с 10.00 до 16.00.

Караганда

В Караганде работает два отделения Отбасы банка:

 • г. Караганда, ул. Строителей, 33;
 • г. Караганда, пр. Бухар Жырау, строение, 57/1.

График работы: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Суббота – с 9.00 до 13.00.

Костанай

Отделение Отбасы банка в г. Костанай расположено по адресу пр. Аль-Фараби, 67. Режим работы: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, суббота с 9.00 до 13.00.

Актау

В г. Актау отделение банка Отбасы находится в 17 микрорайоне, д. 50. Режим работы: пн. – пт. с 9.00 до 18.00, суббота с 9.00 до 13.00.

Актобе

В Актобе функционирует три филиала банка Отбасы Казахстан:

 • пр. А. Молдагуловой, 46б;
 • ул. Жанкожа Батыра, 9;
 • пр. Санкибай Батыра, 249.

График работы: пн. – пт. с 9.00 до 18.00, суббота с 9.00 до 13.00.

Жезказган

Филиал Отбасы банка функционирует в г. Жезказган, ул. Сейфуллина, д. 43 (АО «Казахтелеком»). Отделение работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, суббота с 9.00 до 13.00. Касса отсутствует.

Рудный

В г. Рудный филиал банка находится на ул. Ленина, 93. Работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, суббота с 9.00 до 13.00. В этом отделении нет кассы.

Павлодар

В Павлодаре функционирует одно отделение Отбасы банка, которое находится по адресу ул. Абая, 75. Рабочий режим: пн. – пт. с 9.00 до 18.00, суббота с 9.00 до 13.00.

Семей

Филиал банка находится в г. Семей, ул. Чайжунусова, 152а. Рабочий режим: пн. – пт. с 9.00 до 18.00, сб. с 9.00 до 13.00.

Тараз

В г. Тараз отделение Отбасы банка находится на пр. Жамбыла, 9б. Режим работы: пн. – пт. с 9.00 до 18.00, сб. с 9.00 до 13.00.

Талдыкорган

Филиал банка находится в г. Талдыкорган по адресу ул. М. Толебаева, 86. Режим работы: пн. – пт. с 9.00 до 18.00, сб. с 9.00 до 13.00.

Темиртау

Филиал Отбасы банка в г. Темиртау находится на ул. Республики, 8. График работы: пн. – пт. с 9.00 до 18.00, сб. с 9.00 до 13.00.

Уральск

Два отделения Отбасы банка работают в г. Уральске:

Режим работы: пн. – пт. с 9.00 до 18.00, сб. с 9.00 до 13.00.

Усть-Каменогорск

В Усть-Камнегорске находятся два филиала банка:

Отделения работают с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, суббота с 9.00 до 13.00.

Шымкент

В Шымкенте функционируют два филиала Отбасы банк Казахстан.

Они находятся по адресу:

График работы: пн. – пт. с 9.00 до 18.00, сб. с 9.00 до 13.00.

Экибастуз

Два филиала банка работают в г. Экибастуз.

Адреса отделений:

Режим работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, суббота с 9.00 до 13.00.

АО Otbasy Bank: программы жилищных строительных сбережений

Отбасы банк предлагает клиентам выгодные программы жилищных строительных сбережений на покупку жилья.

Актуальные предложения 2022:

 1. Государственная программа «Нұрлы Жер» по обеспечению населения доступным жильем. Ипотечное кредитование на срок до 25 лет. Ставка – 5%. От 20% сумма первоначального взноса.
 2. «Военный продукт» – предоставление льготных кредитов на покупку жилья военнослужащим. Срок кредитования – до 8 лет под 6–8% годовых. Первоначальный взнос от 15%.
 3. Бақытты Отбасы – специальная программа для неполных, многодетных, а также семей, воспитывающих детей-инвалидов. Срок кредитования – до 19 лет. Самая низкая процентная ставка – 2% годовых. Первоначальный взнос – 10%.
 4. «Свой дом» – программа по предоставлению жилья в новостройках по цене ниже рыночной. Срок ипотеки – до 25 лет. Ставка – 3.5–7%. Первоначальный взнос в размере от 20%.

На официальном сайте Отбасы в разделе «Все о программах доступного жилья» есть онлайн-калькулятор для расчета кредита на покупку недвижимости. По всем вопросам можно связаться с менеджерами банка, позвонив по контактному номеру в колл-центр OtbasyBank Казахстан.

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также: