Есть ли сбербанк в чехии

Обновлено: 28.05.2024

Для удобства обслуживания клиентов, проживающих или путешествующих на территории Чехии, Сбербанк открыл свои отделения в этой стране. Они расположены во многих городах , но наибольшее их количество находится в Праге.

Все банковские учреждения удобно расположены в местах хорошей транспортной развязки, что существенно облегчает их поиск и время подъезда к отделениям.

Отделения банка в Праге

Сбербанк в Праге представлен следующими отделениями, которые находятся по адресам:

 • Na Prikope 860/24 ;
 • Valentinska 20/10;
 • Lazarska 8;
 • Vinohradska 40;
 • Na Pankraci 1724/129;
 • Karla Enqlise 1;
 • Deivicka 28/267;
 • Stuossmayenovo nam. 11/916.

Отделения Сбербанка на карте


Центральный офис банка работает ежедневно с 9.00 до 18.00. График работы отделений: понедельник — среда 09.00 — 17.00, четверг 09.00 — 18.00, пятница 09.00 — 16.00. Продолжительность перерыва полчаса, во всех банковских учреждениях с 12.00 до 12.30. Суббота и воскресенье выходные дни во всех отделениях. О работе в праздничные дни сообщается отдельно на сайте банка.

Банковские услуги

Во всех отделениях сбербанка в Праге клиентам предоставляются стандартные услуги, оказываемые банком в других странах:

 • проведение наличных и безналичных операций;
 • занимаются открытием и закрытием карточных и депозитных счетов, а также их закрытием в случае надобности;
 • выдача карточек;
 • осуществляют как внутренние, так и международные переводы;
 • платежи;
 • кредитование;
 • ипотечные кредиты.

Все услуги оказываются бесплатно. В помещении банка расположены VIP – зоны для индивидуального обслуживания клиентов. Во всех отделениях сбербанка в Праге работают банкоматы и терминалы самообслуживания. Работники банка обслуживают посетителей на английском и чешском языках, но для удобства русскоговорящих клиентов были набраны сотрудники, владеющие русским языком. При желании банк предоставит сотрудника для общения на русском языке.

Все услуги оказываемые в отделениях сбербанка бесплатны. Исключение составляет снятие наличности с карточек, где комиссия составляет 100 рублей. Во всех терминалах банка можно выбрать для операций русский язык, что облегчает обслуживание русскоговорящих клиентов. В дальнейшем, Сбербанк планирует существенно расширить услуги для дальнейшего повышения качества обслуживания клиентов.

Сотрудники банка при обращении клиента всегда окажут квалифицированную помощь и проконсультируют в решении возникающих вопросов.

Ano. Vzhledem k tomu, že Sberbank CZ, a.s. v likvidaci nadále nedisponuje bankovní licencí, není možné z její strany přijímat vklady, na základě čehož není možné si nechat zasílat mzdu na účet ve Sberbank. Příchozí platby nebudou akceptovány a budou vráceny na účet odesílající banky. Platbu Vaší mzdy tedy prosím u Vašeho zaměstnavatele přesměrujte na účet v jiné bance.

Co mám dělat, když mám nastavený platební příkaz, který potřebuji zrušit? Odejdou trvalé příkazy a inkasa, které mám zadané např. na zaplacení nájmu a energií?

Ke dni 28.2.2022 obdržel Garanční systém finančního trhu „Oznámení České národní banky o neschopnosti Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek.“ Toto oznámení mmj. znamená, že banka je povinna ke dni 28.2.2022 předat informace o výši zůstatku na jednotlivých účtech klientů Garančnímu systému finančního trhu. Žádné platby z dříve nastavených trvalých příkazu již nemohou odejít. Vyčkejte výplaty náhrady svých finančních prostředků, otevřete si účet u jiné banky a tam si nastavte nové trvalé příkazy.

Budu platit poplatky za vedení účtu nebo jiné služby, když nemám k účtům přístup?

Poplatky za vedení účtů a jiné služby, ke kterým není přístup, nejsou účtovány, s výjimkou poplatku za zasílání pravidelných výpisů, které banka klientům nadále zasílá.

Jak se dostanu ke svým výpisům z účtu? Jak se dostanu k detailům nastavených trvalých příkazů/SIPO/povolených inkas, abych si je mohl založit jinde?

Sberbank CZ, a.s. v likvidaci zpřístupnila v internetovém bankovnictví pro retailové i komerční klienty možnost ověřit si výši zůstatku na účtu i zadané trvalé platby nebo inkasa z účtu. Nadále však nebude možné provádět přes internetové bankovnictví žádné transakce.

Chci zrušit účet a prostředky převést, jak mám postupovat?

Ke dni 28.2.2022 obdržel Garanční systém finančního trhu „Oznámení České národní banky o neschopnosti Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, a.s. dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek.“ Toto oznámení znamená, že banka je povinna ke dni 28.2.2022 předat informace o výši zůstatku na jednotlivých účtech klientů Garančnímu systému finančního trhu. Částka, která odpovídá zůstatku na Vašem účtu ke dni 28.2.2022, Vám bude vyplacena prostřednictvím Komerční banky, a.s. na vybraných pobočkách po předložení dokladu totožnosti, a to do výše 100 % součtu Vašich vkladů, maximálně však do limitu 2 499 500 Kč na jednoho vkladatele . Klient může požádat o zrušení svého účtu, a Sberbank CZ, a.s. v likvidaci všechny přijaté žádosti průběžně zpracovává. Klienti se zůstatkem na účtu nad limit zákonného pojištění obdrží při zavření svého účtu potvrzení s výší tohoto zůstatku.

Byly řádně zpracovány již zadané transakce z 24. a 25.2.? Zobrazují se tyto transakce správně ve všech systémech elektronického bankovnictví Sberbank CZ, a.s. v likvidaci (MCP, SOB, Gemini, Multicash)?

Transakce zadané do 23.2.2022 řádně odešly na zadaná čísla účtů. Většina plateb z 24.2.2022 také v pořádku odešla, avšak platby z 25.2.2022 již většinou realizovány nebyly. V těchto dnech totiž banka čelila bezprecedentnímu odlivu likvidity způsobenému reakcí vkladatelů na situaci na Ukrajině. Tyto faktory vytvořily výjimečnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku mající původ mimo sféru vlivu banky. Banka proto musela dne 25. 2.2022 uplatnit doložku vis maior podle části druhé odst. 1 Všeobecných obchodních podmínek a začít omezovat své služby včetně výběrů hotovosti a odchozích plateb z účtů klientů. Toto rozhodnutí bylo vedeno snahou ochránit likviditu nezbytnou pro minimální provoz banky, aby byla zajištěna schopnost banky plnit své závazky v budoucnu, tj. snahou o ochranu všech klientů a ostatních věřitelů banky.

V tuto chvíli může být na výpisu z bankovních účtů klientů uvedeno, že banka odepsala a zpětně připsala částku mající původ v platebním příkazu doručeném Sberbank CZ, a.s. v likvidaci dne 24. nebo 25. února 2022. To znamená, že klienti o žádné peníze nepřišli a banka stále eviduje pohledávku klienta na úhradu jeho vkladu vůči bance v plné výši. Tuto skutečnost lze ověřit v systémech elektronického bankovnictví.

Některé klientské transakce ze dnů 24. a 25. února 2022 byly zpracovány. Banka upozorňuje klienty, že v tomto ohledu žádného klienta záměrně neupřednostnila. Rozdíly ve zpracování, či nezpracování transakce vycházely pouze z charakteru transakce (CZK/EUR), pořadí transakce a automatického zpracování transakce zpracovatelskými programy na straně Sberbank CZ, a.s. v likvidaci a na straně partnerských bank, které transakci zpracovávají.

Сбербанк в Праге

Крупнейший банк нашей страны продолжает укреплять свои позиции. Отделения Сбербанка под вывеской «Sberbank CZ» теперь можно увидеть и в Праге. Об открытии чешского Сбербанка стало известно еще в прошлом году, однако, под новым брендом банк начал осуществлять свою деятельность относительно недавно.

Sberbank CZ

Открытие центрального офиса «Sberbank CZ» в Праге

В начале 2012 года Сбербанк приобрел акции австрийского банка «Volksbank», входящего в состав банковской группы Österreichischen Volksbanken. До 2013 года официальное название банка оставалось «Volksbank», но, в результате ребрендинга, было изменено на «Sberbank CZ».

Сбербанк в Праге

Главный офис находится на центральной улице Праги Na Příkopě. Его торжественное открытие состоялось 20 марта 2013 года. В процессе мероприятия было проведено ознакомление с принципами работы отделения и его техническими возможностями. Всего в Праге на сегодняшний день сосредоточено 8 отделений и 20 банкоматов.

Оформление офисов и организация работы

Офис выполнен в корпоративном стиле Сбербанка – в его интерьере преобладает зеленый цвет. Исключение составляет оформление наружной вывески, которая выполнена в более строгом стиле – золотые буквы на черном фоне. Непривычная цветовая гамма объясняется тем, что здание, в котором располагается главный офис, является одним из исторических памятников Праги, и к его оформлению относятся с большой строгостью – вывески не могут контрастировать с его фасадом.

Для удобства клиентов предусмотрена зона самообслуживания, где посетители могут совершать операции самостоятельно посредством банкоматов и терминалов. Также имеется VIP-зона для обслуживания состоятельных клиентов.

Большая часть персонала говорит на английском и чешском языках, но также были набраны и русскоязычные сотрудники. При желании российских клиентов пообщаться на родном для них языке, банк предоставляет такую возможность.

Сбербанк в Праге 4

Услуги

Спектр услуг включает в себя все разнообразие банковских операций: кредитование, открытие и ведение депозитных и карточных счетов, осуществление внутренних и международных переводов, наличные и безналичные операции с иностранной валютой.

Для держателей пластиковых карт Volksbank предусмотрена их бесплатная замена на карты Сбербанка с сохранением ПИН-кода.

В своей деятельности Sberbank CZ продолжает развивать и повышать качество услуг, как розничного, так и корпоративного направления через бренд Сбербанка, что позволит укрепить свои отношения с Россией и странами СНГ.

Сбербанк в Праге 2

 • Номер государственной регистрации (IČ): 250 83325
 • Код банка: 6800
 • SWIFT: VBOECZ2X
 • Reuters: VBCZ
 • Справочная служба: 800 133 444 (+420 543 525 901)

Пражские отделения

 • Praha 1 Na Příkopě 860/24
 • Praha 1 Valentinská 20/10
 • Praha 2 Lazarská 8
 • Praha 2 Vinohradská 40
 • Praha 4 Na Pankráci 1724/129
 • Praha 5 Karla Engliše 1
 • Praha 7 Strossmayerovo nám. 11/966

Банкоматы

 • Во всех отделениях
 • Praha 5 Mozartova 261/1 150 00 NH Hoteles — приёмная
 • Praha 6 Nebušická 700 164 00 The Int. School of Prague — вестибюль

АДРЕС Na Pankráci 1724/129, Praha 4 | GPS: 50.05103110, 14.44089670
МЕТРО Pankrác.
АВТОБУС днём: 134, 188, 193. Остановка: Pankrác.

чехия с флагом

Банковские карты за рубежом

Деньги в Чехии

Чешская Республика юридически обязана присоединиться к евро в соответствии с соглашением о присоединении 2003 года. Тем не менее, после европейского долгового кризиса общественность встретила значительную оппозицию переходу на евро. Но многие магазины и рестораны сейчас принимают евро, однако ждите сдачи в чешских кронах. Оплата в евро на самом деле не рекомендуется, так как вы будете зависеть от обменного курса продавца, который может быть неблагоприятным. На 26.05.2021 сто чешских крон = 4,82 доллара США.

Че́шская крона

Че́шская крона — денежная единица Чехии

Характеристики чешской кроны (CZK)

Имена и псевдонимы Короны
Символы и сокращения Чешские кроны, чешские кроны
1 крон Одна корона равна 100 галерам, но вы не увидите их в обращении, даже если они указаны в ценах. Объявленные цены могут быть округлены.
Монеты HRK Доступны монеты достоинством 1, 2, 5,10, 20 и 50 чешских крон.
Банкноты HRK Купюры в короне начинаются с 100 чешских крон и имеют тот же номинал, что и монеты, только в сотнях (например, 200, 500, 1000, 2000, 5000 чешских крон).

Обмен валюты в Чехии

Получение валюты на месте обычно дает вам более выгодный курс, чем покупка ее дома. Убедитесь, что деньги, которые вы хотите обменять, находятся в хорошем чистом состоянии. Многие обменные пункты отказываются обменивать наличные, если они каким-либо образом повреждены.

Если вам понадобятся наличные по прибытии, вы можете обменять небольшую сумму в аэропорту по прибытии. Лучше не использовать обмен в аэропорту для крупных сумм, так как курсы в этих местах сильно различаются. Обычно вы можете получить более выгодную цену в другом месте, это также относится к отелям.

валюта обмен чехия

Имейте в виду, что валютные бюро, рекламирующие обмен «без комиссии», часто скрывают свои сборы за низкий обменный курс

Имейте в виду, что валютные бюро, рекламирующие обмен «без комиссии», часто скрывают свои сборы за низкий обменный курс. Перед поездкой узнайте текущий среднерыночный курс , это реальная рыночная стоимость валюты. Это может помочь вам сравнить предлагаемые обменные курсы и узнать, получаете ли вы выгодную сделку или нет. Обычно вы можете найти среднерыночный курс через конвертер валют или поиск в Google.

Что бы вы ни делали, не обменивайте наличные на улице. Есть много мошенников, продающих снятые с производства старые банкноты с короной или менее ценные венгерские форинты. Вы можете обменять валюту в большинстве банков Чешской Республики, во многих из которых часто установлены обменные автоматы. Как вариант, воспользуйтесь частным обменным пунктом X2. Обмен в банке обычно стоит минимум 2% от общей суммы обмена.

Но получение наличных также может быть таким же простым, как использование банкомата, который часто предлагает наиболее разумную стоимость конвертации.

Оплата банковской картой в Чехии

Банкоматы в Чешской Республике принимают кредитные и дебетовые карты Visa, Mastercard / Eurocard, Maestro и American Express. Банковские карты принимаются в большинстве отелей, международных магазинов и дорогих ресторанов, но в Чешской Республике также нужны и наличные. Большинство местных магазинов и дешевых ресторанов не принимают кредитные карты, поэтому всегда имейте при себе наличные.

Оплата банковской картой в Чехии

Банкоматы в Чешской Республике принимают кредитные и дебетовые карты Visa, Mastercard / Eurocard, Maestro и American Express

При использовании кредитной или дебетовой карты обязательно выберите оплату в местной валюте, если у вас есть такая возможность. Динамическая конвертация валюты (DCC) позволяет вам точно узнать, сколько с вас было списано в вашей домашней валюте. Но поскольку это означает, что автомат может взимать с вас свой собственный курс конвертации, который может быть не предпочтительнее, чем обменный курс вашего домашнего банка, вы можете в конечном итоге заплатить больше за свои обмен.

Если вы планируете использовать свою дебетовую или кредитную карту во время пребывания в Чешской Республике, сообщите об этом в домашний банк перед отъездом, иначе они могут заблокировать вашу карту из-за подозрительного поведения.

Банки в Чехии

Перед визитом стоит проверить, есть ли у вашего местного банка банк-партнер в Чешской Республике. Часто вы можете использовать банкомат банка-партнера по сниженной или, в некоторых случаях, совсем бесплатно.

Československá obchodní banka (ČSOB), принадлежащий бельгийскому банку KBC, является одним из крупнейших банков Чехии. Он управляет отделениями под торговой маркой ČSOB, а также отделениями Чешской почтовой компании под торговой маркой Poštovní spořitelna. Komerční banka — еще один крупный банк в Чешской Республике с 399 отделениями, которые обслуживают 1,6 миллиона клиентов.

Československá obchodní banka

Československá obchodní banka (ČSOB), принадлежащий бельгийскому банку KBC, является одним из крупнейших банков Чехии

Ниже представлена ​​таблица наиболее распространенных розничных банков в Чехии:

Крупные розничные банки в Чехии

Ceska Sporitelna
Československá obchodní banka (ČSOB)
Komerční banka
Чешский национальный банк (CNB)
Чешский экспортный банк (CEB)

В качестве альтернативы вот список иностранных банков с филиалами в Чехии:

Международные банки, работающие в Чехии

Ситибанк
GE Capital
Юникредит Банк
HSBC
Сбербанк (бывший Volksbank)

Банкоматы в Чехии

Банкоматы обычно доступны в Чешской Республике, но снятие средств по-прежнему будет зависеть от дневного лимита вашего домашнего банка, поэтому имейте в виду, что вы сможете снимать только определенную сумму (в зависимости от вашего лимита снятия) в день.

Банкоматы в Чехии

Ваш домашний банк, скорее всего, будет взимать плату за вывод средств за границей

Ваш домашний банк, скорее всего, будет взимать плату за вывод средств за границей, если у него нет банка-партнера (как объяснялось ранее). Некоторые банкоматы сообщат вам, что взимается комиссия, но не сообщат ее ставку. По возможности избегайте этих банкоматов и найдите тот, в котором указана предоплата.

Если есть возможность оплатить комиссию за снятие средств в местной валюте, всегда выбирайте этот вариант, как описано выше.

Где найти банкоматы в Чехии

Банкоматы довольно легко найти в типичных местах, таких как аэропорты и банки. Банковские банкоматы, как правило, самые безопасные и удобные, но не забывайте использовать банкоматы внутри банков, так как те, что находятся снаружи, являются обычными целями для устройств снятия карт.

Чтобы найти банкомат местного банка, попробуйте следующие онлайн-инструменты:

 • Поиск банкоматов Ceska Sporitelna.
 • Československá obchodní banka (ČSOB) расположение банкоматов.
 • Поиск банкоматов Komerční banka.

Вы также можете найти один из международных банков, работающих в Чешской Республике:

 • Локатор банкоматов Citibank Czech Republic.
 • Расположение банкоматов Unicredit Bank Czech Republic.
 • Сбербанк (ранее Volksbank) Чешская Республика расположение банкоматов.

Имейте в виду, что в некоторых магазинах может быть минимальная сумма покупки для использования карты, поэтому всегда хорошо иметь под рукой немного наличных.

Чешские ПИН-коды банкоматов

В отличие от большей части Европы, вы можете использовать ПИН-код любой длины в банкоматах в Чешской Республике, поэтому вам не нужно беспокоиться, если ваш ПИН-код длиннее стандартных четырех цифр. Чаще всего используются карты с чипом и PIN-кодом, но даже если на вашей карте есть только магнитная полоска, вы все равно сможете использовать ее в большинстве мест Чешской Республики, где принимаются кредитные и дебетовые карты.

Максимальные лимиты снятия наличных в банкоматах в Чехии

Как правило, банкоматы позволяют снимать до 10 000 крон за транзакцию, если в вашем банке нет нижнего лимита. Если вам нужно снять большие суммы наличных, пока вы находитесь в Чешской Республике, вы всегда можете обратиться в свой банк и спросить, можно ли временно увеличить дневной лимит снятия.

Комиссии в чешских банкоматах

К сожалению, использование банкоматов часто связано с комиссией. Но обязательно ли это? Вы можете уменьшить или даже устранить их с помощью нескольких простых приемов.

Ваш домашний банк может взимать с вас фиксированную комиссию или проценты за снятие средств, или он может взимать с вас комиссию за зарубежную транзакцию за использование вашей карты за пределами вашей страны. Проконсультируйтесь с банком перед поездкой, чтобы вас не сбили с толку комиссии.

Если хотите снизить комиссию при оплате и снятии наличных, вам следует избегать банкоматов в аэропортах и ​​отелях, поскольку они, как правило, имеют более высокие ставки для туристов. Вам также следует искать карту без комиссии за зарубежные транзакции или комиссии банкомата. И всегда не забывайте просматривать транзакции в местной валюте, чтобы не получить комиссию DCC за конвертации.

Мы являемся современным универсальным банком с широким спектром продуктов и услуг для частных лиц, малых и средних компаний, крупных корпораций. Мы предлагаем наши услуги сотням тысяч клиентов по всей Чешской Республике, и мы добиваемся очень прочных экономических и финансовых результатов. Удовлетворенность клиента для нас является высшей ценностью.

Sberbank CZ является дочерней компанией Sberbank Europe AG, входящей в группу Сбербанка.

Sberbank CZ

Sberbank CZ запись закреплена

ЧЕСТНЫЙ кредит можно использовать на что угодно, и исполнить так все Ваши мечты и пожелания. Вы можете приобрести обстановку в квартиру, автомобиль или бассейн – ЧЕСТНЫЙ кредит подходит для удовлетворения любых Ваших потребностей.

Самые важные свойства ЧЕСТНОГО кредита:

- Возможность получить кредит от 50 000 CZK до 1 000 000 CZK;
- Ежемесячные взносы можно распределить в горизонте от одного года до восьми лет;
- Вы сами выбираете размер и сроки внесения ежемесячного платежа;
- Возможность использовать со-заемщика и получить более высокую сумму кредита;
- Вы можете также оформить страхование риска неплатежей по кредиту

Sberbank CZ

🌿

Подробности по ссылке: vk.cc/9O1GHu

Sberbank CZ

Sberbank CZ запись закреплена

Какие бывают риски и опасности брака у чешек с иностранцами?

Примерно 5 000 гражданок Чехии ежегодно сочетаются узами брака с иностранцами. Будущие молодожены знакомятся во время отпусков, поддаются романтической атмосфере, но в итоге получают лишь негативный опыт. Оказывается, что в реальной жизни все не так радужно. Некоторые браки для чешек могут оказаться весьма рискованными. Рассмотрим подробности ситуации.

Статистика показывает, что между чехами и иностранцами заключается примерно 1 000 браков в год. Около 300 союзов приходится на пары немцев и чехов. Далее в рейтинге идут украинцы и граждане Великобритании. Чешские мужчины обычно женятся на русских и украинках, то есть стараются выбирать в супруги соотечественниц.

🌿

Продолжение читайте в источнике: vk.cc/9MhHiU

Sberbank CZ

Sberbank CZ запись закреплена

Фишинговая ссылка — это инструмент интернет-мошенничества, направленный на получение пользовательской информации: логины, пароли, номера карт, пин-коды, паспортные данные, закрытые служебные данные и многое другое.

📌

Такая гиперссылка маскируется под обычную и ведет на ресурс мошенников, где пользователь вводит конфиденциальные сведения.
Показать полностью.

📌

Название термина идет от английского слова fishing — рыбалка. И вправду, мошенники ловят невнимательных пользователей, как рыб, клюющих на наживку, ничего не подозревая. В качестве наживки используются заманчивые предложения: высокие скидки на авиабилеты, которые оказываются недействительными; внезапный миллионный выигрыш в лотерее и для получения требуется пин-код от карточки и т.д. При этом сработано все ловко: интерфейсы один в один, а разница в адресах мало заметна. Таким же образом получают пароль и логин от соцсетей, и аккаунт используется для рассылки спама.

📌

Обманную гиперссылку специально маскируют под обычную и применяют разные хитрости, чтобы привлечь внимание человека и побудить его перейти на фальшивые страницы. Как они это делают:

📌

В тексте линка указан ресурс, отличающийся от того, на который будет перенаправление. Простой пример: указан адрес Вконтакте, а переход осуществляется в Google. Вместо известного поисковика можно подставить любой другой ресурс мошенников.

📌

Незначительное изменение имени. Например, vk com — оригинал, не вызывающий ни у кого сомнений. А vk spb com или vk account com — уже мошеннические страницы.

📌

Гиперссылки со знаком «@» в URl. Раньше был популярный способ для прикрепления пароля и логина, сейчас блокируется браузерами.

Будьте внимательны. Напомните своим знакомым и родственникам, что заманчивые истории и предложения не всегда являются тем, за что себя выдают, как в жизни, так и в Интернете. Не введитесь на уловки мошенников. В первую очередь, не паникуйте, а внимательно изучите письмо, ссылку, сайт: пару минут сэкономят вам нервы и спасут от неприятной истории, которая могла бы приключиться.

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также: