Килькин занял деньги у малышева сроком на один год под соответствующие проценты

Обновлено: 17.06.2024

JekaProfi

Должник вправе внести причитающиеся с него деньги или ценные бумаги в депозит нотариуса, а в случаях, установленных законом, в депозит суда - если обязательство не может быть исполнено должником вследствие: недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя;

Новые вопросы в Право

Дайте розгорнуту відповідь на питання. «Коли ви бачите успішний бізнес, це означає, що хтось колись прийняв сміливе рішення» «Одні бачать у підприємце … ві вовка, якого слід убити. Інші вважають, що підприємець – корова, яку можна без кінця доїти. І лише небагато бачать у ньому коня, який тягне воза» Як ви розумієте ці вислови? Чи погоджуєтесь ви з ними?

Задача № 1 Семен склав і посвідчив заповіт, відповідно до якого будинок (600 тис. грн) та автомобіль (200 тис. грн), придбані ним під час перебування … в шлюбі з Тамарою, заповів релігійній громаді. На їх придбання він витратив гроші, які заробив як підприємець під час подружнього життя. Щодо земельної ділянки (100 тис. грн), яку йому подарував після реєстрації шлюбу з Тамарою друг, заповідального розпорядження Семен не зробив. Після його смерті в нього залишилися рідний брат-інвалід, якого він матеріально підтримував, згадана 60-річна дружина, 25-річна донька, що працювала в лікарні, 17-річні сини-блізнюки Іван та Василь. Як буде поділено майно Семена між спадкоємцями? Див. ст. 1261, 1241 ЦК, ст.57, 60, 70, 75 СК. Задача № 2 16-річний Артем працював помічником кондитера. Відзначивши день народження друга, він прийшов на роботу в стані алкогольного сп’яніння. Виконуючи свої трудові обов’язки, Артем через неуважність зіпсував партію цукерок на суму 15 тисяч гривень. Роботодавець вимагав від нього компенсувати шкоду у повному обсязі. Порадившись з юристом, Артем заявив, що неповнолітні не можуть нести повну матеріальну відповідальність. Він погодився відшкодувати заподіяну ним шкоду у розмірі свого середнього місячного заробітку 4 тисяч гривень. Визначте передбачений законом розмір відшкодування заподіяних Артемом збитків. Чи можуть його батьки бути притягнуті до субсидіарної відповідальності для відшкодування зазначених збитків? Див. ст. 134, 135-1, 187 КЗпП. Задача № 3 Омельченко пообіцяв племінникові, що передасть йому у власність 50 тис. гривень у випадку закінчення ним з відзнакою університету. На підтвердження своїх слів дядько уклав з племінником відповідний письмовий договір. Проте невдовзі Омельченко помер. Після закінчення університету з відзнакою племінник звернувся до сина Омельченка, який успадкував все його майно, з вимогою передати обіцяні дядьком гроші. Отримавши відмову, він звернувся до суду. Чи задовольнить суд позов племінника до спадкоємця свого дядька? Чи зміниться Ваше рішення, якщо б Омельченко пообіцяв племінникові передати зазначену суму в усній формі при свідках? Уявіть, що дядько не помер, але після закінчення племінником університету з відзнакою відмовився передати гроші, посилаючись на істотне погіршення свого майнового стану. Чи задовольнить у такому випадку суд позов племінника до дядька з вимогою передати 50 тис. гривень? Див. ст. 719, 723, 724 ЦК.

У міському автобусі їхали пенсіонерка, її 35-річна донька і двоє внуків 6-и років і 14-и років. Ніхто не сплатив за проїзд. (дайте відповідь на питанн … я)а. Чи здійснено правопорушення? б. Яке саме? в. Хто з осіб здійснив правопорушення? г. Якою може бути міра покарання?

Чи задовольнить суд позов племінника до спадкоємця свого дядька? Чи зміниться Ваше рішення, якщо б Омельченко пообіцяв племінникові передати зазначену … суму в усній формі при свідках? Уявіть, що дядько не помер, але після закінчення племінником університету з відзнакою відмовився передати гроші, посилаючись на істотне погіршення свого майнового стану. Чи задовольнить у такому випадку суд позов племінника до дядька з вимогою передати 50 тис. гривень Як буде поділено майно Семена між спадкоємцями

Эмоджи

Зарегистрируйся в два клика и получи неограниченный доступ к материалам, а также промокод на новый заказ в Автор24. Это бесплатно.

Условие

Килькин занял деньги у Малышева сроком на один год под соответствующие проценты. Когда Килькин захотел вернуть долг Малышеву, то оказалось, что последний судом признан недееспособным, а опекун ему не назначен. Что должен сделать Килькин для исполнения обязательства?

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Согласно ч. 1 ст. 35 ГК РФ опекун или попечитель назначается органом опеки и попечительства по месту жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве, в течение месяца с момента, когда указанным органам стало известно о необходимости установления опеки или попечительства над гражданином. При наличии заслуживающих внимания обстоятельств опекун или попечитель может быть назначен органом опеки и попечительства по месту жительства опекуна (попечителя). Если лицу, нуждающемуся в опеке или попечительстве, в течение месяца не назначен опекун или попечитель, исполнение обязанностей опекуна или попечителя временно возлагается на орган опеки и попечительства. Назначение опекуна или попечителя может быть оспорено в суде заинтересованными лицами

Зарегистрируйся, чтобы продолжить изучение работы

Эмоджи

и получи доступ ко всей экосистеме Автор24

. Согласно ч. 2 ст. 29 ГК РФ от имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун, учитывая мнение такого гражданина, а при невозможности установления его мнения – с учетом информации о его предпочтениях, полученной от родителей такого гражданина, его прежних опекунов, иных лиц, оказывавших такому гражданину услуги и добросовестно исполнявших свои обязанности.
В силу ст. 327 ГК РФ должник вправе внести причитающиеся с него деньги или ценные бумаги в депозит нотариуса, а в случаях, установленных законом, в депозит суда – если обязательство не может быть исполнено должником вследствие:
1) отсутствия кредитора или лица, уполномоченного им принять исполнение, в месте, где обязательство должно быть исполнено;
2) недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя;
3) очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству, в частности в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами;
4) уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны.
Внесение денежной суммы или ценных бумаг в депозит нотариуса или суда считается исполнением обязательства.
Нотариус или суд, в депозит которого внесены деньги или ценные бумаги, извещает об этом кредиторадолжник вправе внести причитающиеся с него деньги или ценные бумаги в депозит нотариуса, а в случаях, установленных законом, в депозит суда - если обязательство не может быть исполнено должником вследствие:
1) отсутствия кредитора или лица, уполномоченного им принять исполнение, в месте, где обязательство должно быть исполнено;
2) недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя;
3) очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству, в частности в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами;
4) уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны.
2

Эмоджи

Зарегистрируйся в два клика и получи неограниченный доступ к материалам, а также промокод на новый заказ в Автор24. Это бесплатно.

Условие

Жук и Климов по предварительному сговору похитили ученицу 9-го класса Наташу и по телефону потребовали от ее родителей в качестве выкупа 40 тыс. руб. В момент передачи денег преступники были задержаны и привлечены к уголовной ответственности, а Наташа была обнаружена в квартире Жука и освобождена. Ознакомьтесь с составами незаконного лишения свободы и похищения человека. Дайте их юридический анализ. Определите, имеются ли признаки названных составов преступлений в действиях указанных лиц.

Нужно полное решение этой работы?

Решение

В соответствии со Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 2019 г. № 58 «О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми» Похищение человека квалифицируется по пункту "з" части 2 статьи 126 УК РФ (из корыстных побуждений), если оно совершено в целях получения материальной выгоды для виновного или других лиц (денег, имущества или прав на его получение и т.п.) или избавления от материальных затрат (возврата имущества, долга, оплаты услуг, выполнения имущественных обязательств, уплаты алиментов и др.), а равно по найму, обусловленному получением исполнителем преступления материального вознаграждения или освобождением от материальных затрат . Лица, организовавшие похищение человека, совершенное исполнителем за материальное вознаграждение, подстрекавшие к его совершению или оказавшие пособничество в совершении такого преступления, подлежат ответственности по соответствующей части статьи 33 и пункту "з" части 2 статьи 126 УК РФ

Зарегистрируйся, чтобы продолжить изучение работы

Эмоджи

и получи доступ ко всей экосистеме Автор24

. Лица, организовавшие похищение человека, совершенное исполнителем за материальное вознаграждение, подстрекавшие к его совершению или оказавшие пособничество в совершении такого преступления, подлежат ответственности по соответствующей части статьи 33 и пункту "з" части 2 статьи 126 УК РФ

Килькин занял деньги у Малышева сроком на один год под соответствующие проценты.

Когда Килькин захотел вернуть долг Малышеву, то оказалось, что последний судом признан недееспособным, а опекун ему не назначен.

Что должен сделать Килькин для исполнения обязательства?


В личку напиши мне что то я сделаю.


Дочь пенсионерки Сергеевой, страдавшей хроническими заболеваниями жизненно важных органов, обратилась в суд с требованием признать Сергееву недееспособной, поскольку та большую часть времени проводит ?

Дочь пенсионерки Сергеевой, страдавшей хроническими заболеваниями жизненно важных органов, обратилась в суд с требованием признать Сергееву недееспособной, поскольку та большую часть времени проводит в больницах.

Как в данном случае должен поступить суд?


Игорь был обязан вернуть деньги соседу, который дал их ему взаймы?

Игорь был обязан вернуть деньги соседу, который дал их ему взаймы.

Однако сосед попал в автомобильную аварию и погиб.

Должен ли Игорь отдавать долг наследникам погибшего?


Помогите пожалуйста?

Следователь Корнев вызвал на допрос Малышева, являющегося свидете - лем по делу, возбужденному по факту совершения хулиганства его соседом Сомовым.

Малышев в назначенное время на допрос не явился.

Поэтому Корнев был вынужден пойти к нему домой.

Однако родители Малышева, с которыми он вместе проживал, следователя в квартиру не впустили.

Правомерны ли действия следователя?

Ответь аргументировать конституцией РФ.


Пометьте знаком " + " признаки придметов, которые указывают, что придмет можно использывать как деньги "Должен быстро изнашиваться?

Пометьте знаком " + " признаки придметов, которые указывают, что придмет можно использывать как деньги "Должен быстро изнашиваться.

" "Должен быть признан всеми".

"Должен занимать много места".

"Должен свободно размениваться".

" Не должен быть поддельным".


Помогите пожалуйста, только нужно дать полный, аргументированный ответ?

Помогите пожалуйста, только нужно дать полный, аргументированный ответ.

В соответствии с условиями договора, заключенного на один год между заводом «Спецмаш» и торговой фирмой «Титан», завод обязался поставлять фирме ежемесячно по три котла специальной конструкции.

В феврале завод отгрузил фирме пять котлов, из которых два были изготовлены досрочно.

Однако фирма отказалась принять и оплатить досрочно поставленные котлы.

Поставщик с этим не согласился, отметив, что досрочное выполнение обязательств должно одобряться и поддерживаться.

Что понимается под досрочным исполнением обязательств?

Допускается ли досрочное исполнение обязательств?

Обоснован ли отказ фирмы «Титан»?


В чем выражается исполнение договорных обязательств ?

В чем выражается исполнение договорных обязательств ?


Составьте схему используя понятия обязательство договор внедоговорные обязательства исполнение обязательств?

Составьте схему используя понятия обязательство договор внедоговорные обязательства исполнение обязательств.


Дочь пенсионерки Сергеевой, страдавшей хроническими заболеваниями жизненно важных органов, обратилась в суд с тробованием признать Сергееву недееспособной, поскольку та большую чать времени проводит в?

Дочь пенсионерки Сергеевой, страдавшей хроническими заболеваниями жизненно важных органов, обратилась в суд с тробованием признать Сергееву недееспособной, поскольку та большую чать времени проводит в больницах.

Выскажите свое мнение, как должен поступить суд?


7)Надежда Кашина, 85 лет, длительное время находилась в психиат¬рической больнице и была признана недееспособной, а ее сын Валерий Кашин, 50 лет, стал ее опекуном?

7)Надежда Кашина, 85 лет, длительное время находилась в психиат¬рической больнице и была признана недееспособной, а ее сын Валерий Кашин, 50 лет, стал ее опекуном.

Какой орган имел право признать Надежду Кашину недееспособной?

8)Скобцов злоупотреблял спиртными напитками и ставил свою семью в тяжелое материальное положение.

По требованию его жены Скобцов был ограничен судом в дееспособности, а попечителем была назначена его жена.

Имеет ли право Скобцов, будучи ограниченным в дееспособности, получать свою зарплату и распоряжаться ею, нести самостоятельную имущественную ответственность по совершенным бытовым сделкам и за причиненный им вред?


Зерцаловы, не имевшие детей и решившие, что их семья не состоялась, обратились в суд с просьбой о расторжении брака?

Зерцаловы, не имевшие детей и решившие, что их семья не состоялась, обратились в суд с просьбой о расторжении брака.

Суд назначил им срок для примирения 3 месяца.

Верно ли решение суда?

Вы открыли страницу вопроса Очень срочно, помогите пожалуйста решить?. Он относится к категории Право. Уровень сложности вопроса – для учащихся 10 - 11 классов. Удобный и простой интерфейс сайта поможет найти максимально исчерпывающие ответы по интересующей теме. Чтобы получить наиболее развернутый ответ, можно просмотреть другие, похожие вопросы в категории Право, воспользовавшись поисковой системой, или ознакомиться с ответами других пользователей. Для расширения границ поиска создайте новый вопрос, используя ключевые слова. Введите его в строку, нажав кнопку вверху.


Часть 2 статьи 204, пункт 4 части 2 статьи 57 УПК РФ дают эксперту праводавать заключение в пределах своей компетенции, в том числе по вопросам, хотя и не поставленным в постановлении о назначении судебной экспертизы, но имеющим отношение к предмету ..


1)шляхом багаторазового застосування, запроваджує суспільство, наслідок порушення : людський осуд, закріп. У свідомості людей 2)протягом багатьох століття, запроваджує суспільство, наслідок : людський осуд, закріп. У свідомості людей 3)священні кни..


В силу статьи 54 ГПК РФ право представителя напредъявление исполнительного документа к взысканию, получение присужденного имущества или денег должно быть специально оговорено в доверенности, выданной представляемым лицом. В силу пунктов 1 и 4 части ..


Так, Україна є правовою державою томущо в Україні є закони які люди повинні дотримуватися а якщо ні то мають певне покарання.


Если Он был прописан по согласию хозяина дома, то суд выносит решение в пользу Ворошилова, а если его прописали с согласия Ивановой(Она не является хозяином дома), то суд выносит решение в пользу Ивановой.


Ответ - г, поскольку в силу положенийпункта 2 статьи 17 ЖК РФАлександр имеет право на осуществление предпринимательской деятельности в принадлежащем ему жилом помещении.


1в соотв с фз 342 ст 49 определяется вид нарушения. Ст 50 перечисляет вид налагаемого взыскания 2. Много примеров. Нештатная ситуация. 3. Попытки незаконного обогащения неправомерными путями с использованием своего служебного положения.


Б, остальные вообще как - то по - дурацки звучат.


Анатолій - фізична особа, суб * єкт, заява - об * єкт Батьки та Дмитро - суб * єкти, велосипед - об * єкт. Тетяна - суб * єкт, енциклопедія - об * єкт Олеся та Єлизар - суб * єкти, ушкодження - об * єкт.


Начинание издания законов и скопления народа сближение.

© 2000-2022. При полном или частичном использовании материалов ссылка обязательна. 16+
Сайт защищён технологией reCAPTCHA, к которой применяются Политика конфиденциальности и Условия использования от Google.

Дочь пенсионерки Сергеевой, страдавшей хроническими заболеваниями жизненно важных органов, обратилась в суд с тробованием признать Сергееву недееспособной, поскольку та большую чать времени проводит в больницах.

Выскажите свое мнение, как должен поступить суд?


Суд откажет, поскольку признание гражданина недееспособным возможно только в случае, если он вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими (п.

Поскольку в задаче ничего не сказано про психические заболевания, то и признать Сергееву недееспособной нельзя.


Дочь пенсионерки Сергеевой, страдавшей хроническими заболеваниями жизненно важных органов, обратилась в суд с требованием признать Сергееву недееспособной, поскольку та большую часть времени проводит ?

Дочь пенсионерки Сергеевой, страдавшей хроническими заболеваниями жизненно важных органов, обратилась в суд с требованием признать Сергееву недееспособной, поскольку та большую часть времени проводит в больницах.

Как в данном случае должен поступить суд?


Лицо обратилось в суд с иском об истребовании имущества из чужого незаконного владения?

Лицо обратилось в суд с иском об истребовании имущества из чужого незаконного владения.

В качестве доказательства своего права собственности истец предоставил выписку из бухгалтерского баланса, свидетельствующую о принятии имущества на баланс истца.

Других доказательств истцом в суд не представлено.

Какое решение должен принять суд?

Если можно со статьей решение!


Очень срочно, помогите пожалуйста решить?

Очень срочно, помогите пожалуйста решить!

Килькин занял деньги у Малышева сроком на один год под соответствующие проценты.

Когда Килькин захотел вернуть долг Малышеву, то оказалось, что последний судом признан недееспособным, а опекун ему не назначен.

Что должен сделать Килькин для исполнения обязательства?


Гражданин З купил автомобиль у гражданина Н ?

Гражданин З купил автомобиль у гражданина Н .

Жена Н подала иск в суд с требованием признать сделку недествительной , поскольку автомобиль находится на совмнстной собственности супругов и согласия на его продажу она не давала .

Какое решение должен принять суд согласно действующему законодательству?


Хотя гражданинка Соловьёва была принята на работу в домоуправление делопроизводителем, ей неоднократно поручали работу паспортиста?

Хотя гражданинка Соловьёва была принята на работу в домоуправление делопроизводителем, ей неоднократно поручали работу паспортиста.

Поскольку Соловьёва зарекомендовала себя как добросовестный работник, то через полгода был издан приказ о её переводе на должность паспортиста - делопроизводителя.

Не согласившись с таким переводом, Соловьёва обратилась с иском в суд, требуя восстановить её на прежней работе.

Начальник домоуправления Ерёмин в суде пояснил, что круг обязанностей у Соловьёвой практически не изменился, а зарплата повысилась почти в 1.

Поэтому Ерёмин просил суд отказать Соловьёвой в иске.

Как вы думаете, какое мнение должен вынести суд?


Гражданин Петров обратился с жалобой о незаконном наложении на него штрафа в суд по своему месту жительства?

Гражданин Петров обратился с жалобой о незаконном наложении на него штрафа в суд по своему месту жительства.

В суде отказались принять жалобу и разъяснили, что Петров должен обращаться в суд по месту нахождения органа, наложившего штраф.

Верное ли разъяснение дали Петрову?


Истец обратился в суд с иском о возмещении ущерба в сумме 10 тыс?

Истец обратился в суд с иском о возмещении ущерба в сумме 10 тыс.

Госпошлину не оплатил.

Подал заявление с просьбой освободить от уплаты госпошлины, так как не имеет средств к ее оплате, поскольку получает лишь пенсию.

Как должен поступить суд?


Зерцаловы, не имевшие детей и решившие, что их семья не состоялась, обратились в суд с просьбой о расторжении брака?

Зерцаловы, не имевшие детей и решившие, что их семья не состоялась, обратились в суд с просьбой о расторжении брака.

Суд назначил им срок для примирения 3 месяца.

Верно ли решение суда?


. Изотова обратилась в суд с иском к отцу своего ребенка о взыскании алиментов на свое и его содержание, поскольку ребенок часто болеет и она не может найти работу соответственно режиму, который бы ее?

. Изотова обратилась в суд с иском к отцу своего ребенка о взыскании алиментов на свое и его содержание, поскольку ребенок часто болеет и она не может найти работу соответственно режиму, который бы ее устраивал.

Взыскание алиментов истица просила произвести с учетом прошедшего времени, начиная с рождения ребенка.

Правомерны ли исковые требования Изотовой?


Сергеев дал взаймы Володину 80 000 рублей?

Сергеев дал взаймы Володину 80 000 рублей.

По истечении назначенного срока Володин деньги не вернул, изменил место жительства, не сообщив Сергееву.

Сергеев обратился в суд по своему месту жительства.

Судья принял заявление.

Во время судебного разбирательства Сергеев предложил назначить отсутствующему Володину адвоката в качестве представителя, на что судья ответил отказом, указав что наличие представителя зависит от волеизъявления стороны.

Только сам Володин может решить этот вопрос.

Какие ошибки допустил судья?

Если вам необходимо получить ответ на вопрос Дочь пенсионерки Сергеевой, страдавшей хроническими заболеваниями жизненно важных органов, обратилась в суд с тробованием признать Сергееву недееспособной, поскольку та большую чать времени проводит в?, относящийся к уровню подготовки учащихся 10 - 11 классов, вы открыли нужную страницу. В категории Право вы также найдете ответы на похожие вопросы по интересующей теме, с помощью автоматического «умного» поиска. Если после ознакомления со всеми вариантами ответа у вас остались сомнения, или полученная информация не полностью освещает тематику, создайте свой вопрос с помощью кнопки, которая находится вверху страницы, или обсудите вопрос с посетителями этой страницы.


Часть 2 статьи 204, пункт 4 части 2 статьи 57 УПК РФ дают эксперту праводавать заключение в пределах своей компетенции, в том числе по вопросам, хотя и не поставленным в постановлении о назначении судебной экспертизы, но имеющим отношение к предмету ..


1)шляхом багаторазового застосування, запроваджує суспільство, наслідок порушення : людський осуд, закріп. У свідомості людей 2)протягом багатьох століття, запроваджує суспільство, наслідок : людський осуд, закріп. У свідомості людей 3)священні кни..


В силу статьи 54 ГПК РФ право представителя напредъявление исполнительного документа к взысканию, получение присужденного имущества или денег должно быть специально оговорено в доверенности, выданной представляемым лицом. В силу пунктов 1 и 4 части ..


Так, Україна є правовою державою томущо в Україні є закони які люди повинні дотримуватися а якщо ні то мають певне покарання.


Если Он был прописан по согласию хозяина дома, то суд выносит решение в пользу Ворошилова, а если его прописали с согласия Ивановой(Она не является хозяином дома), то суд выносит решение в пользу Ивановой.


Ответ - г, поскольку в силу положенийпункта 2 статьи 17 ЖК РФАлександр имеет право на осуществление предпринимательской деятельности в принадлежащем ему жилом помещении.


1в соотв с фз 342 ст 49 определяется вид нарушения. Ст 50 перечисляет вид налагаемого взыскания 2. Много примеров. Нештатная ситуация. 3. Попытки незаконного обогащения неправомерными путями с использованием своего служебного положения.


Б, остальные вообще как - то по - дурацки звучат.


Анатолій - фізична особа, суб * єкт, заява - об * єкт Батьки та Дмитро - суб * єкти, велосипед - об * єкт. Тетяна - суб * єкт, енциклопедія - об * єкт Олеся та Єлизар - суб * єкти, ушкодження - об * єкт.


Начинание издания законов и скопления народа сближение.

© 2000-2022. При полном или частичном использовании материалов ссылка обязательна. 16+
Сайт защищён технологией reCAPTCHA, к которой применяются Политика конфиденциальности и Условия использования от Google.

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также: